Rectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Geldend van 14-02-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Rectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Rectificatie Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

In het raadsbesluit “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 ” van 15 december 2016, nummer AB/020558 zijn in artikel 5 de percentages abusievelijk onderling verwisseld.

In het raadsbesluit staat:

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting: 0,16546%

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,24214%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,19483%

  • 2.

   Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 vindt geen invordering plaats.

  • 3.

   Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Dit is niet correct, de juiste tekst is:

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting: 0,19483%

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,16546%

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,24214%

 • 2.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 vindt geen invordering plaats.

 • 3.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

15 december 2016