Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent financiën Financiële verordening gemeente Vaals 2017

Geldend van 10-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent financiën Financiële verordening gemeente Vaals 2017
Citeertitel Financiële verordening gemeente Vaals 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Vaals 2013. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2017 nieuwe regeling

06-02-2017

Gemeenteblad, 2017, 21513

16.0008365