Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent richtlijn voor behandeling klachten Richtlijn voor de behandeling van klachten

Geldend van 09-02-2017 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent richtlijn voor behandeling klachten Richtlijn voor de behandeling van klachten
Citeertitel Richtlijn voor de behandeling van klachten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp klachten

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Richtlijn voor de behandeling van klachten van 14 maart 2005.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2017 nieuwe regeling

30-01-2017

Gemeenteblad 2017, 20458

105780