Verordening klachtenregeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Geldend van 05-08-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening klachtenregeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Citeertitel Klachtenregeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp klachtenregeling
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2004 Onbekend

13-11-2003

Nieuwsblad voor Castricum 4 februari 2004, Binnendijks Beemster 14/15 februari 2004, Alkmaars NNieuwsblad 18 februari 2004 en De Kennemer 4 augustus 2004

Onbekend