Regeling vervallen per 31-12-2017

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toeristenbelasting 2017
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 31-12-2017 Nieuwe regeling

15-12-2016

GVOP, 22 december 2016

16b.04455