Gemeenschappelijke Regeling Halte werk

Geldend van 31-10-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Halte werk
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 4. Wet werk en bijstand
 5. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 7. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 8. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 9. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen
 10. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 11. Participatiewet
 12. art. 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2019 01-01-2019 artikel 1, 9, 11, 22, 23

19-03-2019

gmb-2019-262899

Onbekend.
01-07-2015 31-10-2019 aanhef, artikel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, ondertekening

19-05-2015

Gemeenteblad 2015, 18443

.
01-01-2015 01-07-2015 nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad 2014, 75201

.