Verordening op de ambtelijke bijstand, gemeente Beesel, 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de ambtelijke bijstand, gemeente Beesel, 2017
Citeertitel verordening ambtelijke bijstand, gemeente Beesel, 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ambtelijke bijstand
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening ambtelijke bijstand, zoals vastgesteld op 13 oktober 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179103

Onbekend.