Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017

Geldend van 05-05-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017
Citeertitel Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel sancties overtreding geluidsnormen bij evenementen 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2017 nieuwe regeling

13-04-2017

Stadsblad, 04-05-2017

BB 17.046