Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2021

Geldend van 13-06-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2024 wijziging van de artikelen 1:8, 2:24, 2:25 en 4:3 en toevoeging van artikel 2:25a 25a

06-06-2024

gmb-2024-255674

202438
01-01-2024 13-06-2024 wijzing van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2021

14-12-2023

gmb-2023-553108

Onbekend.
26-04-2021 01-01-2024 artikel 2:73 gewijzigd en 2:73a toegevoegd

15-04-2021

gmb-2021-130570

Onbekend.
01-01-2019 26-04-2021 1.het laten vervallen van artikel 1:3 van hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en het in plaats daarvan toevoegen van een tweede lid en derde lid aan artikel 1:8. 2. Het wijzigen van artikel 1:7 van hoofdstuk 1. Algemene bepalingen door het toevoegen van een tweede lid; 3. het wijzigen c.q. samenvoegen van de artikelen 2:10 en 2:10A van hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg; 4. het wijzigen van de artikelen 2:24-2:26e van hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 7. Evenementen; 5. het wijzigen van de artikelen 2:27-2:34 van hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen;6. het toevoegen van artikel 2:38 aan hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf;7. het toevoegen en vernummeren van artikel 2:41 respectievelijk 2:41a aan hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid;8. het toevoegen van artikel 2:44a aan hoofdstuk Openbare orde, afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid;9. het toevoegen van artikel 2:74a aan hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 14. Drugsoverlast;10. het wijzigen van artikel 2:77 van hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging;11. het toevoegen van artikel 2:80 aan hoofdstuk 2. Openbare orde, afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging;12. het wijzigen van de artikelen 1:10, 2:44, 4:13, 4:17, 4:18, 4:19, 5:8 en 5:13;13. het wijzigen van de artikelen 6:1-6:6 van hoofdstuk 6. Straf, -Overgangs- en slotbepalingen

29-11-2018

gmb-2018-281546

05 06 B1
01-08-2015 01-01-2019 1. het toevoegen van de artikelen1:9 en 1:10, met het oog opde lex silencio positivo; 2. het wijzigen van artikel 2:12 inzake het maken en veranderen van een uitweg; 3. het toevoegen van de artikel 2:24, lid 2, onder f, 2:26 en 2:26a-2:26e in verband met bevelsbevoegdheden inzake evenementen, waaronder mede begrepen voetbalwedstrijden met betaald voetbal-organisaties; 4. het wijzigen van de artikel 2:39 en 2:40 in verband met wijzigingen in de Wet op de Kansspelen; 5. het wijzigen van artikel 2:48, 2:57 en 2:58 in verband met wijzigingen van de Drank- en horecawet en met het oog op vereenvoudiging en handhaafbaarheid; 6. het toevoegen van de artikelen 2:66-2:68 ter bestrijding van heleing van goederen; 7. het toevoegen van artikel 2:79 waarmee een gebiedsontzegging krachtens APV mogelijk wordt gemaakt; 8. het wijzigingen van de artikelen 4:2 en 4:3 waarbij aan de geluidsnormen andere waarden zijn gekoppeld; 9. het wijzigen van de artikelen 5:15 en 5:16 door deze samen te voegen en te vereenvoudigen; 10. tekstuele wijzigingen in de artikelen 1:1, 2:11, lid 4 , 2:60, lid 2, 4:2, lid 2, 5:9, lid 1, 5:24, lid 4 en 5:26, lid 3.

09-07-2015

Gemeenteblad

05 06 B1
01-03-2014 01-08-2015 Wijzigingen als gevolg van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Heumen 2014

13-02-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014 nr. 12053

01.06 B8
01-01-2014 01-03-2014 Wijzigingen als gevolg van de Drank- en Horecaverordening 2013

19-12-2013

Gemeente Heumen Actueel 24-12-2013

08.06 B1
01-07-2013 01-01-2014 Wijzigingen als gevolg van de "Wijzigingsverordening kappen 2013"

16-05-2013

Gemeente Heumen Actueel 18-06-2013

03.07 B2
01-10-2010 01-07-2013 Onbekend

30-09-2010

De Verbinding, 05-10-2010

07.08 B7
01-10-2010 04-05-2011 Onbekend

30-09-2010

De Verbinding, 05-10-2010

07.08 B7