Regeling vervallen per 01-01-2018

Subsidieplafonds 2017 voor de beleidsterreinen zoals opgenomen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieplafonds 2017 voor de beleidsterreinen zoals opgenomen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen
Citeertitel Subsidieplafonds 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht art. 4:25
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 1 januari 2017 de regeling Subsidieplafonds 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2016-188098

6046053