Regeling vervallen per 01-01-2018

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Citeertitel Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-11694 exb-2018-11695 exb-2018-11696 exb-2018-11697 exb-2021-44649

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De juridisch juiste bekendmaking van deze wijziging heeft op 14 december 2017 in het Waterschapsblad plaatsgevonden. Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2018 hoofdstuk 7

27-11-2017

wsb-2018-1805

Onbekend.
01-01-2017 01-01-2018 Onbekend

05-12-2016

Waterschapsblad jaargang 2016, Nr. 9807

Onbekend