Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie

Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie
Citeertitel Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Gemeentewet, art. 253

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017 Nieuwe regeling

02-01-2017

Gemeenteblad, 12-01-2017

Onbekend