Sanctiematrix

Geldend van 17-10-2019 t/m heden

Intitulé

Sanctiematrix

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen

gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

mede gelet op het bepaalde in de Marktverordening gemeente Amstelveen;

besluiten de hierna volgende sanctiematrix vast te stellen.

overtreding

1e actie

2e actie

1e sanctie bij herhaling na 2e actie

2e actie bij herhaling na 1e sanctie

Te vroeg of te laat innemen standplaats (art 8 marktverordening jo Instellingsbesluit vrijdagmarkt en Aanwijzingsbesluit biologische markt)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Te vroeg of te laat verlaten standplaats (art 8 marktverordening jo Instellingsbesluit vrijdagmarkt en Aanwijzingsbesluit biologische markt)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet kunnen tonen vergunning (art 5 marktverordening)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet voldoen aan legitimatieplicht (art 15 marktverordening)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet persoonlijk innemen standplaats (art 4, 5 en 7 marktverordening jo art 5A en 5B Uitvoeringsbesluit)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet afmelden wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden (art 4 en 5 marktverordening jo art 7 Uitvoeringsbesluit

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Gebruik/betrekken andere elektriciteit voor verlichting dan door B&W aangewezen of gebruik onjuist materiaal (art 13

marktverordening)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats* (standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Niet innemen en/of uitstallen goederen op de standplaats tot sluitingstijd (standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Verkoop van artikelen anders dan waarvoor de vergunning is afgegeven (art 3.3 marktverordening jo standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Wangedrag (art 16 marktverordening)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

2 marktdag schorsen

Onmiddellijke verwijdering

Bedrog (artikel 16 marktverordening)

Schriftelijke waarschuwing

4 marktdagen schorsen

Onmiddellijke verwijdering

Niet zorgdragen voor inzameling afval (standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats (standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

Vergoeden van de extra door de reiniging gemaakte kosten (bestuursdwang)

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Niet aanwezig zijn bedrijfsaanduiding (standplaatsvergunning)

Schriftelijke waarschuwing

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

3 marktdagen schorsen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 december2015.
de secretaris,
A.S. Meijer
de burgemeester,
Drs. M.M. van ‘t Veld

Toelichting

Marktverordening:

de Marktverordening gemeente Amstelveen

Uitvoeringsbesluit:

de nadere regels op grond van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Amstelveen, genaamd het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Schorsen:

met schorsen wordt bedoeld het tijdelijk intrekken van een standplaatsvergunning op grond van artikel 7 van de marktverordening

Verwijdering:

op grond van artikel 17 van de marktverordening kan wanneer er sprake is van spoedeisend belang een koopman direct verwijderd worden

*) Uitstallen buiten standplaats:

bij het veroorzaken van direct gevaar in die zin dat de doorgang door brandweer en hulpdiensten wordt belemmerd, wordt de zaak die de belemmering veroorzaakt zonder voorafgaande waarschuwing direct verwijderd; de eigenaar kan deze tegen betaling van de door de gemeente gemaakte kosten weer ophalen op de plaats van bewaring.