Ondermandaatbesluit van directeur DBI 2017

Geldend van 28-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit van directeur DBI 2017
Citeertitel Ondermandaatbesluit van directeur DBI 2017
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermandaatbesluit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2017; Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2017 van 20 december 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2017 AAA 16 (DBI), AAA16a (DBI) en AAA18

25-10-2017

Prov. Blad 2017, 4866

DOS
01-01-2017 28-10-2017 nieuwe regeling

23-12-2016

Prov. Blad 2016, 43

DOS