Regeling vervallen per 01-04-2019

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 november 2016, tot vaststelling van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, met nummer 6949 (Prov. Blad 2016, 6788)

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 november 2016, tot vaststelling van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, met nummer 6949 (Prov. Blad 2016, 6788)
Citeertitel Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp natuur en milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 143; Wet natuurbescherming, artikelen 1.1, eerste en tweede lid, 1.3, zevende lid, 2.9, derde lid, 3.1, eerste, tweede en derde lid, 3.3, tweede en vierde lid, 3.5, eerste tot en met vierde lid, 3.8, tweede, vierde en vijfde lid, 3.10, tweede lid, 3.12, eerste, vierde, achtste en negende lid, 3.13, eerste lid, 3.14, 3.15, derde en zesde lid, 3.16, derde en vierde lid, 3.16, 3.17, eerste, tweede en derde lid, 3.23, 3.25, tweede lid, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, vierde lid, 4.6; Besluit natuurbescherming, artikelen 3.9, eerste lid en 3.16, eerste lid.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gedeputeerde Staten kunnen ter uitwerking van de artikelen 5.2, 5.2, 8.1 en 8.2, gewijzigde bijlagen vaststellen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-04-2019 nieuwe regeling

09-11-2016

Prov. Blad 2016, 6788

PZH-2016-564555511