Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 december 2016 met kenmerk PZH-2016-572390356 (DOS-2015-0004556) tot vaststelling van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (Prov. Blad 2016, 6787) en gewijzigd bij besluit van 26 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4369)

Geldend van 07-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 december 2016 met kenmerk PZH-2016-572390356 (DOS-2015-0004556) tot vaststelling van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (Prov. Blad 2016, 6787) en gewijzigd bij besluit van 26 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4369)
Citeertitel Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet natuurbescherming; Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81; Verordening uitvoering Wet natuurbescherming artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.2 en 9.3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2021 artikel 4.4, 4.5

03-07-2018

prb-2021-50

Onbekend.
04-10-2017 07-01-2021 wijziging van artikelen 2.2; 6.2.

06-12-2016

Prov. Blad 2017, 4369

PZH-2017-613135467
01-01-2017 04-10-2017 nieuwe regeling

06-12-2016

Prov. Blad 2016, 6787

PZH-2016-572390356