GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INDUSTRIESCHAP "DE PLASPOELPOLDER"

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INDUSTRIESCHAP "DE PLASPOELPOLDER"
Citeertitel Regeling Het Industrieschap "De Plaspoelpolder".
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Regeling industrieschap De Plaspoelpolder
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 wijziging datum besluit college B&W Den Haag

27-12-2016

Staatscourant

16.098632