Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2017
Citeertitel Legesverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017 01-01-2018 Art. 2, Bijlage Tarieventabel

18-05-2017

Gemeenteblad 2017, 91494

052316851
01-01-2017 01-06-2017 Nieuwe regeling

22-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185925

052316851