Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs Amstelveen 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs Amstelveen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 4 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Amstelveen 2016;

gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de Beleidsregel nieuwbouw scholen Amstelveen 2016.

Artikel 1.

In het geval van nieuwbouw voor een school geldt het gestelde in de tabel in bijlage 1 bij deze Beleidsregel.

Artikel 2. Citeertitel; inwerkingtreding

  • 1.

    Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs Amstelveen 2016.

  • 2.

    Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016.
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst, wnd.
De voorzitter,
Drs. M.M. van 't Veld

Bijlage 1

omschrijving

norm (sober) 100%

basis (sober en doelmatig) 115%

kosten voor rekening schoolbestuur

inrichting buitenruimte

onderhoudsarm/duurzaam

extra energie maatregelen

opmerking

Stut en sloopwerk

apart budget

Grondwerk

x

x

bouwrijp opleveren door gemeente

Buitenriolering en drainage

terrein voorzien van straatkolken

x

voorzien van controle putten

x

drainage onder zandbak

x

indien noodzakelijk, bijdrage 50%

drainage onder het gebouw

x

indien noodzakelijk

Terreinverhardingen

bestrating: betontegels 300x300 mm op 50 mm zand

x

knikkertegels en hinkelbanen

x

max. 4 knikkertegel, 1 hinkelbaan

bestrating > 600m2

x

infrastructuur

x

inrichten parkeervoorziening

x

Beplanting

beplantingen

x

door gemeente, apart budget

Terreininrichting

buitenberging extern

niet wenselijk ivm onderhoud

buitenberging inpandig

x

containerruimte extern

x

grindbak via derden

containerruimte ondergronds

x

overdekte fietsenstalling

x

indien gewenst

fietsenrekken (standaard uitvoering)

x

x

Betonnen zandbakken

x

x

vlaggenmasten

x

speeltoestellen incl. ondergrond

x

max 2-4 toestellen (incl. zandbak) max. 45K

banken

x

max. 3 banken

prullenbakken

x

afrastering rond speelgebied

x

poorten in afrastering

x

buitenverlichting aan gebouw

x

buitenverlichting op speelgebied

x

Funderingspalen en damwanden

paalfundering

x

paaltoeslag bij normbedrag

andere heivorm ivm belendingen

x

apart budget ivm toewijzing lokatie

kruipruimte

x

x

Betonwerk

betonkernactivering

x

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

Metselwerk

eenvoudige baksteen, halfsteensverband

x

steen max € 500,-/duizend

x

steen max € 600,-/duizend

x

NVT

antigraffity coating (tot 2,5 m 1 hoog)

x

x

isolatie gevel + dak, Rc=3,5 kW/m2

x

voor bouwbesluit niet toereikend

isolatie gevel, Rc=4,5 kW/m2

x

conform bouwbesluit

isolatie dak, Rc= 6,0 kW/m2

x

conform bouwbesluit

isolatie, Rc= 6,0 kW/m2 en hoger

x

x

Ruwbouwtimmerwerk

houtsoort naaldhout

x

houkwaliteit fsc/pefc

x

x

Metaalconstructiewerk

binnenmilieu: thermisch verzinkt

x

binnenmilieu: gepoedercoat, standaard kleur

x

buitenmilieu: thermisch verzinkt

x

buitenmilieu: thermisch verzinkt en gepoedercoat

x

in standaard kleur

Kozijnen, ramen en deuren

buitenkozijnen:

uitvoering: hout, vuren

x

uitvoering hout, hardhout

x

uitvoering: aluminium/kunststof

x

x

uitvoering: staal

x

x

NVT

buitendeuren entree hardhout

x

x

hang en sluitwerk politiekeurmerk

x

x

binnenkozijnen:

uitvoering: hout, vuren

x

uitvoering: hout, hardhout

x

uitvoering: staal

x

x

binnendeuren honingraat

x

binnendeuren kwaliteit utiliteit/geschilderd

x

binnendeuren kwaliteit utiliteit/hpl afwerking

x

x

deuren voorzien van valdorpel

x

Systeembekledingen

indien van toepassing

houten panelen, geschilderd

x

volkern panelen, standaard kleur (géén metalic/print)

x

x

Trappen en balustraden

trappen hout

x

trappen beton

x

x

trappen beton met afwerking loopvlakken

x

spijlen hekwerk

x

spijlen hekwerk, gedetailleerd

x

glaspanelen

x

x

Dakbedekkingen

1 laags dakbedekking

x

2 laags dakbedekking

x

voorzien van grind

x

x

indien van toepassing

Mos/sedum dak

x

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

wit dak

x

x

energy-dak

x

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

dakterras

x

dakveiligheid

x

x

verplicht

Beglazing

dubbelglas (geen HR)

x

HR++

x

HR++, gas gevuld

x

x

indien van toepassing

zonwerend glas

x

x

indien klimatologisch noodzakelijk

veiligheidsfolie

x

veiligheidsglas

x

x

Brandwerend glas

x

Natuur- en kunststeen

vensterbank hout

x

vensterbank kunststeen

x

x

vensterbank metaal

x

x

Gevelschermen

binnenzonwering (luxaflex o.a.)

x

buitenzonwering, handmatig

x

x

indien klimatologisch noodzakelijk

buitenzonwering, elektrisch

x

x

x

indien noodzakelijk

buitenzonwering stormvast (ZIP)

x

zonwering ook als verduistering toepasbaar

x

geschikt voor smartboard toepassing

Stukadoorwerk/behangwerk

behang

x

scan gesausd

x

scan wandflex +PU geschilderd

x

indien budgettair mogelijk

spuitpleisterwerk

x

spuitwerk plafonds

x

Tegelwerk

keramisch wandtegelwerk tot 1, 5 m

x

keramisch wandtegelwerk tot plafond

x

x

keramisch vloertegelwerk

x

afwijkende vloer-/wandtegelmaat (100x100 resp. 150x150)

x

Dekvloeren en vloersystemen

dekvloeren D15

x

druklagen

x

gewapende afwerkvloeren

x

ivm vloerverwarming, zie 21

gietvloeren

x

x

Metaal- en kunststofwerk

Kruipluiken

x

Dakluiken

x

Plafond- en wandsystemen

systeemplafond mineraalplafond

x

verdekt systeem

niet gewenst vanuit onderhoud

vochtbestendig plafond

x

indien van toepassing

balvast

x

indien van toepassing

panelen wand/inpandig rolluik

x

dichte panelenwand speellokaal

x

Binneninrichting

inrichting valt buiten de normvergoeding

naamgeving op gevel

x

naamsaanduiding inpandig

x

inrichting

richtingsaanduiding

x

inrichting

brievenbus

x

kleding opbergen:

garderoberekken

x

garderobekasten, eenvoudig, multiplex

x

garderobekasten, esthetisch, hpl

x

jashaken 1 haak per leerling/docent

x

3 haken per leerling

x

kluizen/lockers

x

inrichting

gebruiksinrichting:

vitrage/gordijnen

x

inrichting

verduisteringsgordijnen

x

inrichting

meubilair/ vast meubilair

x

inrichting

inrichting toiletruimten:

spiegels

x

wc-rolhouder

x

inrichting

zeepdispenser

x

inrichting

speelzaal:

speeltoestellen

x

inrichting

Lokalen:

fonteintje met koud water

x

pantryblokjes br: 1200 mm voorzien van:

x

inrichting, als alternatief voor fontein

bovenkasten

x

schoolborden

x

inrichting

prikborden/ bullitinboard

x

inrichting

smartbord, excl. aansluitingen

x

inrichting

sfeerverlichting

x

warmwater

x

gips-/ kleivanger handvaardigheidslokaal

x

inrichting

pantry leerkrachten:

pantryblokjes br: 1800 mm voorzien van:

x

pantryblokjes br: max. 3000 mm voorzien van:

x

spoelbak, koud water, warm water

x

onderbouwkasten

x

bovenbouwkasten

x

elektrapunten

x

lichtlijsten

x

waterpunt koffieapparaat

x

keuken, algemeen:

keukenblok voorzien van:

x

spoelbak, koud water, warm water

x

onderbouwkasten

x

bovenbouwkasten

x

elektrapunten

x

lichtlijsten

x

waterpunt koffieapparaat

x

apparatuur

x

inrichting

uitgiftepunt

x

rolluiken

x

theatervoorzieningen (in gym-/speelzaal):

akoestische wandbekleding

x

inrichting

gordijnen inclusief rails

x

inrichting

geluidinstallatie

x

inrichting, infra is opgenomen

lichtinstallatie

x

inrichting, infra is opgenomen

projectieschermen

x

inrichting

(demontabel) podium

x

inrichting

uitstortgootsteen in schoonmaakkast

x

warmwater middels boiler/of gelijkwaardig systeem

x

stelling en planken in bergruimtes

x

inrichting

Behangwerk, vloerbedekking en stoffering

schoonloopmatten

x

schraprooster

x

schrap mat

x

drooglooptapijt

x

x

marmoleum

x

projecttapijt tot 30,-/m2 (incl.)

x

kantoorruimten

patronen/kleuren

x

speelvloer

x

sportvloer in speelzaal

x

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

anti-opklimvoorzieningen

x

vandalisme herstel gemeentelijk

hwa buiten tegen gevel

x

hwa inpandig

x

x

hwa-traditioneel

x

hwa vol-vulsysteem (pluvia)

x

ontlastputten

x

Sanitair

closet, staand

x

closet vrij hangend

x

x

voor kleuters lager opgehangen

closets water besparend

x

x

wastafels, koud water

x

miva-toiletinrichting

x

is verplichting, zit niet in norm

Watermeter

x

Tussenmeter

x

leveringscontract

x

gebruiker

douche

x

Brandbestrijdingsinstallaties

brandmelding:

x

brandmeldinstallatie obv niet automatische bewaking

x

brandmeldinstallatie obv gedeeltelijke bewaking

x

indien vereist bouwbesluit

brandmeldinstallatie obv volledige bewaking

x

indien vereist bouwbesluit

aansluiting OMS

x

indien vereist bouwbesluit

brandbestrijding

losse blusmiddelen

x

brandslanghaspels

x

sprinkler

indien eis brandweer, apart budget

Gasinstallaties

gasinstallatie tbv de verwarmingsinstallatie

x

gasmeter

x

leveringscontract

x

gebruiker

Verwarmingsinstallaties

Verwarmingsinstallatie HR ketels

x

eenvoudige radiatoren

x

warmtepomp

x

convectoren

x

NVT

convectoren met omkasting

x

GGD-eis bij kinderen tot 4 jr/ onderbouw

thermostaatkranen

x

x

vloerverwarming/ LT radiatoren

x

lage temperatuurtraject

warmtemeters

x

Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

natuurlijke ventilatie

x

mechanische afvoer

x

niet toereikend bij nieuwbouw

gebalanceerde ventilatie met WTW (warmte terugwinning)

x

x

aantallen PPM/ hogere ventilatie eis

x

conform bouwbesluit

Koelinstallaties

koeling ventilatie lucht

x

warmte koude opslag

x

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

koeling patch ruimtes

x

Regelinstallaties

Regelinstallaties/ GBS

x

x

Extra GBS tbv energiebesparende maatregelen

x

x

Elektrotechnische installaties

Elektrotechnische basis installatie

x

krachtaansluitpunten

x

ivm keramische oven

extra groepen tbv apparatuur keuken/ pantry

x

verlichtingsarmaturen T5

x

x

x

noodverlichting

x

downlighters

x

LED verlichting

x

x

indien budgettair mogelijk

sfeerverlichting

x

buitenverlichting op schemerschakelaars

x

x

binnenverlichting op daglichtregeling

x

x

binnenverlichting op aanwezigheidsdetectie

x

x

toepassing PV-cellen

x

x

Electra meter

x

leveringscontract

x

gebruiker

Energiemonitoring

x

x

Overige energie besparende maatregelen

x

x

tbv verbetering energie-index

Communicatie installaties

telecominstallatie bestaande uit:

telefooncentrale

x

inrichting

telefoontoestellen

x

inrichting

bekabeling

x

loze leidingen

x

zend/ ontvangstsysteem

CAI-installatie

x

excl. apparatuur

bekabeling

x

loze leidingen

x

wifi-accespoint

x

wifi-aansluitingen

x

belinstallatie

x

intercominstallatie

x

videofoon installatie

x

miva inrichting

x

signalering:

tijdsignaalklokken

x

schellen

x

geluidinstallatie

x

inrichting

inbraakinstallatie

x

apart budget

Camerasystemen (loze leidingen)

x

vandalisme herstel gemeentelijk

data-installatie

kabelgoten/loze leidingen

x

bekabeling

x

per lokaal 5 wp aansluitingen (incl. s.board)

patchpanels

x

computers en randapparatuur

x

inrichting

Liftinstallaties

platformlift

x

moeten voldoen aan Warenwetbesluit Liften

lift

x

brandcardlift

x

indien geëist

Gevelonderhoudsinstallaties

x

niet van toepassing

simpele gebouwvorm

x

onderhoudsarme gebouwvorm, wel esthetisch

x

vrije gebouwvorm met veel afwijkingen

x

Nota van toelichting

Uitgangspunt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Amstelveen 2016 is dat bij nieuwbouw redelijkerwijs wordt voldaan aan eisen met betrekking tot duurzaamheid en/of de wet- en regelgeving.

Op grond van artikel 4 van genoemde verordening kan het college besluiten een aanvullende vergoeding te verstrekken indien het normbudget ontoereikend is.

In de tabel is opgenomen welke voorzieningen in principe voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komen en welke voorzieningen in principe door het schoolbestuur moeten worden bekostigd. Indien wettelijk mogelijk en redelijkerwijs billijk kan het college bepalen, dat een deel van de kosten van de realisering van de voorziening voor rekening van het bevoegd gezag is.