Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende beheer algemene begraafplaats Beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort 2017

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende beheer algemene begraafplaats Beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort 2017
Citeertitel Beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-47940

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 35 Wet op de lijkbezorging
  2. art. 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Beheersverordening algemene begraafplaats van Zandvoort 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2016 nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185909

Z2016-004126