Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016
Citeertitel Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149 Gemeentewet
  2. art. 156 Gemeentewet
  3. art. 4:87 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 186203

16 VR 077