Branchebesluit gemeente Amstelveen

Geldend van 17-10-2019 t/m heden

Intitulé

Branchebesluit gemeente Amstelveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 3 tweede lid van de Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen het:

Branchebesluit gemeente Amstelveen

Artikel 1. Definities

 • 1.1

  In dit branchebesluit wordt, voor zover deze omschrijvingen niet reeds zijn vermeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Amstelveen, verstaan onder:

  • a.

   verordening: de Marktverordening van de gemeente Amstelveen en zoals nadien gewijzigd;

  • b.

   branche: een door ons te bepalen soort of assortiment van waren of goederen;

  • c.

   branchepatroon: de aanwijzing per markt van de door ons vastgestelde hoofd- en subbranches met inbegrip van het aantal standplaatsen per soort of assortiment;

  • d.

   seizoensproducten: waren of goederen die in een bepaald seizoen verhandeld worden.

Artikel 2. Branchering

 • 2.1 Op de markt(en) moet in ieder geval een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld uit de hoofdbranches en bijbehorende (sub)branches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de betreffende markt, zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2.2 Per markt en per (sub)branche worden aan standplaatshouders niet meer dan het in het branchepatroon van de betreffende markt voor die (sub)branche vastgestelde maximum aantal standplaatsen uitgegeven.

 • 2.3 Bij overschrijving van de standplaats dient de opvolger in dezelfde (sub)branche actief te zijn als waarin de oorspronkelijke vergunninghouder actief was.

 • 2.4 Branches die nog niet vertegenwoordigd zijn op de markt kunnen op de markt worden toegelaten en aan het branchepatroon worden toegevoegd, indien en voor zover die branches bijdragen aan de diversiteit van het aanbod op de markt en hier- voor fysieke ruimte beschikbaar is op de desbetreffende markt.

Artikel 3. Brancheoverschrijdende waren op goederen

 • 3.1 Indien (een soort of assortiment van) waren of goederen (kan) kunnen worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde (sub)branches, dan is uitsluitend de meest specifieke (sub)branche van toepasing.

 • 3.2 Indien het kernassortiment tot één bepaalde (sub)branche behoort, doch één van de waren of goederen van het kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere (sub)branche kan worden ondergebracht, dan worden die waren of goederen geacht tot dezelfde (sub)branche te behoren als de waren of goederen in het kernassortiment.

Artikel 4. Branchewijziging

Indien een vaste standplaatshouder een assortimentswijziging c.q. (sub)branchewijziging wenst dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Seizoenswaren of -goederen

In het geval van seizoenswaren of -goederen kunnen de te verhandelen waren of goederen (het gehele kernassortiment) per seizoen wisselen van (sub)branche, mits die wisseling past binnen de maxima, zoals vastgesteld binnen het betreffende branchepatroon.

Artikel 6. Herijking branchepatroon

Eenmaal per twee jaar wordt het branchepatroon getoetst op basis van inpasbaarheid en wenselijkheid en zonodig opnieuw vastgesteld. Hierbij heeft de marktadviescommissie een adviserende rol.

Artikel 7. Hardheidsclausule

 • 7.1 Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in dit Branchebesluit af wijken indien strikte toepassing daarvan tot niet gerechtvaardigde hardheid zou leiden, dan wel de diversiteit van de markt daartoe aanleiding geeft.

 • 7.2 Een beroep op de hardheidsclausule kan door of namens de standplaatshouder(s) worden gedaan door middel van een gemotiveerd schriftelijk verzoek hiertoe, gericht aan burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 8.1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaats gevonden.

 • 8.2 De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor de vergunninghouders van vaste standplaatsen wiens vergunning voor de inwerkingtreding van dit besluit producten dan wel branches vermeldt die ingevolge dit besluit en het bijbehorende branchepatroon branche-vermenging opleveren. Een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima zal door natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.

 • 8.3 Na de inwerkingtreding van dit besluit ontvangen alle standplaatshouders een nieuwe vergunning, met daarop vermeld de branche waarin hij werkzaam is.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het Branchebesluit gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016.
De secretaris,
A.S. Meijer
De burgemeester,
drs. M.M. van ‘t Veld

Bijlage 1 Branchepatroon 2019 (artikel 2 lid 1)

nr

Hoofdbranche

Omschrijving

2016

2019

1

Textiel

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Persoonsbekleding

 

 
 

 

Bovenkleding dames

 

5

5

 

Bovenkleding heren

 

1

1

 

kleuter en kinderkleding

 

1

1

 

Beenbekleding

kinderen en volwassenen

1

1

 

Lingerie, onder, nachtkleding en badkleding

 

2

2

 

Modestoffen

alle modestoffen die voor het vervaardigen van kleding per meter of coupon verkocht worden

2

2

2

Interieurbekleding

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Bekleding ten behoeve van ruimten, waaronder woonkamer

gordijnstoffen

1

1

 

Bekleden van stoelen en banken

matrassen, schuimrubber, meubelstoffen

1

1

 

Bekleden van stoelen en banken

schuimrubber, meubelstoffen, tafelzeil, rolgordijnen

1

1

 

Huishoudtextiel

inclusief handdoeken, badlakens, kussens, dekbedden, lakens, etc.

1

1

 

Interieur accessoires

kussens, tafelkleden en aanverwante artikelen

1

1

3

Overig textiel

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Kleinvakartikelen /fournituren

alle zaken tbv zelfmaakmode, voering, knopen, garens, naalden en band, applicaties

2

2

 

bezigheidsartikelen

wol, handwerkartikelen

1

1

4

Lederwaren, schoeisel en reisartikelen

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Lederwaren

tassen, koffers, portefeuilles, portemonnees, vervaardigd van leder of kunststof

2

2

 

Schoenen

w.o. vrije tijds en sport schoenen

 

2

5

Voedingsartikelen

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

AGF

fruit, groenten

4

4

 

 

uitheems AGF

1

1

 

Branchevreemd AGF

fruitsappen, fruitsalades, maaltijd componenten

1

1

 

Zuivelproducten

melk, boter, kaas, eieren

4

4

 

Zuivelproducten

specialist eieren

1

1

 

Noten en zuidvruchten

 

2

2

 

Kruiden, specerijen, champignons

kruiden, verse verpakte kruiden, asperges, champignons

2

2

 

Vis en visproducten

inclusief warme vissnacks en broodjes, haring en zuurwaren

2

2

 

Poelierswaren

 

2

2

 

Vleeswaren / vlees

geen poelierswaren

1

1

 

Gegrilde waren

voor consumptie ter plaatse bereide waren (kip)

1

1

 

Brood, koek, en banket

brood, koek, en banket

2

2

 

Stroopwafels

verse stroopwafels en gerelateerde producten

2

2

 

Snoep, chocolaterie en suikerwerken

 

2

2

 

Geringe eet en drinkwaren, snacks

patat, snacks

1

1

 

Geringe eet en drinkwaren, snacks

vietnamese loempia

 

1

 

Branchevreemd

geringe eet en drinkwaren

3

3

 

Reform artikelen

 

1

1

6

Delicatessen (in de meest brede zin)

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

 

tapenades, olijven en aanverwante mediterrane specialiteiten

2

2

 

 

azijn, oliën, mosterd

1

1

 

 

delicatesse branchevreemd

1

1

 

 

franse galettes, worst, droge worst en kazen

1

1

7

Bloemen en planten

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Bloemen, (tuin)planten, bloembollen, zaden etc.

incl. branchegerelateerde decoratie-artikelen

2

2

 

snijbloemen

 

1

2

8

Bezigheidsartikelen

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Speelgoed, puzzels

 

1

0

 

Lectuur (boeken en tijdschriften)

 

1

1

 

Posters en wenskaarten

 

1

2

9

Horloges, sieraden en modeaccessoires

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

 

uurwerken horloges en sieraden

1

1

 

 

sieraden handgemaakt

1

1

 

Modeaccessoires

shawls, mutsen, caps, riemen, zonnebrillen

1

1

 

Branchevreemd

 

1

1

10

Huishoudelijke en geschenkartikelen

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Elektra onderdelen, huishoud benodigdheden

stofzuigerzakken, elektra, lees en leesbrillenbrillen

1

1

 

Gereedschappen

ijzerwaren en aanverwante artikelen

1

1

 

Huishoud artikelen in de meest brede zin

 

1

1

 

Glas, porselein en aardewerk, decoratie

incl. koperwerk en tin

1

1

 

Glas, porselein en aardewerk, decoratie

ceramiek en tafellakens

1

1

11

Diversen

Omschrijving

Aantal standplaatshouders

Aantal standplaatshouders

 

Diervoeder en -benodigdheden

 

1

1

 

Drogisterij artikelen

 

1

1

 

Fietsen en fietsonderdelen

 

1

1

 

Koffie en thee (duurzaam)

 

1

1

 

Natuursteen

 

1

1

 

Partijgoederen

confectiekleding, woning benodigdheden

1

0

 

Rookartikelen

incl. lectuur

 

0

 

Telefoon en telefoonaccessoires, elektronica

 

1

1

 

Zeep en aanverwante artikelen uit de Provence

 

1

1

 

Hobbyartikelen

 

1

1

 

Niet vertegenwoordigde branchevreemde artikelen*

 

4

4

* ruimte door de marktmeester uit te breiden als dagplaats

 

Toelichting op het Branchebesluit gemeente Amstelveen

Algemene toelichting

Op grond van artikel 3 lid 2 onder sub a en b van de Marktverordening gemeente Amstel- veen is het mogelijk een lijst met branches vast te stellen en een beperkt aantal kooplie- den per branche toe te laten. Hierdoor wordt bereikt dat op de markt een zo groot moge- lijke verscheidenheid aan branches aanwezig is en wordt voorkomen dat te veel kooplieden van één branche op de markt optreden. Hierdoor wordt de markt aantrekkelijker voor de consument.

Naast het vergroten van de aantrekkelijkheid van de markt spelen ook praktische overwegingen mee om een branchelijst vast te stellen. Overigens is het zo dat markthandelaren die producten verkopen in branches die nog niet op de markt voorkomen wel worden toegelaten, mits er fysieke ruimte beschikbaar is.

Het Branchebesluit is opgesteld aan de hand van een model dat in diverse gemeenten wordt gehanteerd. Het is een algemeen verbindend voorschrift waartegen geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Branchering

Dit artikel legt de basis voor de branchering en legt uit hoe de branchering in zijn werk gaat.

Het vierde lid van dit artikel biedt onder voorwaarden ruimte voor het plaatsen van nieuwe marktkooplui met nieuwe producten op de markt, waardoor meer wordt ingespeeld op de vraag van zowel de marktkooplui als van de consument.

Artikel 3. Brancheoverschrijdende artikelen

In dit artikel wordt gesproken over bracheoverschrijdende artikelen. Dit zijn artikelen die tot het kernassortiment van diverse hoofdbranches behoren bijvoorbeeld T- shirts; deze kunnen worden verkocht als dameskleding, herenkleding, kinderkleding en nachtmode.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan, indien strikte toepassing van het Branchebesluit en het branchepatroon tot onrechtvaardige hardheid leidt, afwijken van de regeling.

In vergelijking met het oude Branchebesluit is dit artikel toegevoegd om de diversiteit van de markt te kunnen waarborgen.

Branches die op basis van het branchepatroon leiden tot brancheboventalligheid kunnen voortaan op de markt worden toegelaten, mits zij een verrijking opleveren van het aanbod op de markt.

Ingevolge het Mandaatbesluit is onderhavige bevoegdheid van het college neergelegd bij het afdelingshoofd Wijkbeheer.

Afdeling Wijkbeheer beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule en de uitkomst hiervan wordt schriftelijk aan de standplaatshouder(s) medegedeeld. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke en uiteenlopende situaties, is het niet mogelijk hiervan voorbeelden te geven.