Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2017

Geldend van 22-12-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2017
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016 01-01-2018 Onbekend

23-11-2016

Waterschapsblad jaargang 2016 , Nr. 10206

Onbekend