Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Geldend van 31-12-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017
Citeertitel Legesverordening Teylingen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h
  2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b
  3. Paspoortwet, art. 2, tweede lid
  4. Paspoortwet, art. 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017. Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Legesverordening Teylingen 2016 van 17 december 2015, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 24 maart 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2016 01-01-2018 Nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-183903

172091