Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening toeristenbelasting 2017
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

De “Verordening toeristenbelasting 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 2015 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling

31-10-2016

Digitaal Gemeenteblad 28 december 2016

9