Beleidsregel Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2017
Citeertitel Beleidsregel Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp participatiewet, IOAW en IOAZ
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend