Regeling vervallen per 28-12-2017

18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002

Geldend van 24-12-2016 t/m 27-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Kapelle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002
Citeertitel 18e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 216 en 229 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2016 01-01-2022 28-12-2017 Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad 23 december 2016, nr 183509

2016/72j