Afvalbeleidsplan 2017-2020

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Afvalbeleidsplan 2017-2020

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 20 december 2016;

gezien het voorstel van het college van 15 november 2016;

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

  • ·

    het Afvalbeleidsplan 2017 - 2020 vast te stellen.

  • ·

    voor de plaatsing van ondergrondse containers in 2017 een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen;

  • ·

    een invoeringsbudget van € 81.000 beschikbaar te stellen.

de griffier,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

Afvalbeleidsplan 2017-2020