Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1:2 van de CAR – UWO;

B E S L U I T :

  • 1.

    Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1 januari 2017;

  • 2.

    Met ingang van 1 januari 2017 alle bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame belastingdeurwaarders aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet;

  • 3.

    Met ingang van 1 januari 2017 alle bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d van de Gemeentewet.

Valkenburg aan de Geul, 13 december 2016,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts Drs. M.J.A. Eurlings

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Burgemeester