Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2016
Citeertitel Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp gebouwenbeheer en eigendommen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

20-12-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 23-12-2016

00479781