Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017

Geldend van 21-12-2016 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
Citeertitel Verordening rioolheffing 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2016 01-01-2022 Onbekend

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend