Regeling vervallen per 01-01-2017

Benoeming leden Welstandscommissie

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2016

Intitulé

Benoeming leden Welstandscommissie

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z85513\Raad-00176/8

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op artikel 1 van de Woningwet en de Bouwverordening Bronckhorst 2013;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van donderdag 8 december 2016;

Besluit:

1. Met ingang van 1 januari 2017, voor een periode van drie jaar, derhalve eindigend op 1 januari 2020, benoeming van de volgende leden voor de Welstandscommissie:

• S. van Elk, Voorzitter

• J.N. Pietersma, Secretaris

• J. Nakken

• P. Koelewijn

2. Bij afwezigheid van één of meerdere leden van de Welstandscommissie zorgt het Geldersch Genootschap voor vervanging op basis van de Basislijst pool met vervangers.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 15 december 2016,
de griffier, de voorzitter,
M. van der Leur M. Besselink

Basislijst pool met vervangers

Voorzitters:

N.E. Joosten bc. oud-burgemeester Doetinchem, vz. welstandscommissie GG

R. König oud-wethouder Rheden, oud-vz. welstandscommissie GG

mw. J.G. van Norel-Hansen wethouder Zevenaar, oud-vz. welstandscommissie GG

H.G. Overweg oud-burgemeester Doesburg, oud-vz. welstandscommissie GG

mw. J. Reitsma-Buitenweg oud-wethouder Apeldoorn, vz. welstandscommissie GG

jhr. mr. R.F.R.M. van Rijckevorsel voorzitter CRK Apeldoorn

drs. L.S.C. Statema oud-vz. welstandscommissie Arnhem en oud-vz. Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit Venray

H.J.C. Vreeswijk wethouder Scherpenzeel, vz. welstandscommissie GG

Rayonarchitecten Gelders Genootschap:

ir. L.P.M. Reijmer

ir. W. Broer

ir. J.L. van Grondelle

ir. G.J. Jonkhout

mw. ir. M.Y. Roelofs

mw. ir. T. Stahlie-Biersteker

Architecten:

ir. M.W. Cobben Architect te Ravenstein

A.J.J. Giesen Architect te Doetinchem

A. Hans arch. AVB Architect te Arnhem

M. Hindriks Architect te Lunteren

ir. R. Janssen Architect te Sint-Oedenrode

ir. G.J.M. König Architect te Velp

J.B. van der Meer Architect te Nijmegen

J.H.Th. Verborg Architect te Arnhem

B.N. Verhaagen Architect te Arnhem

A.G. Vermeulen arch. AvB Architect te Angerlo

A.P. de Vries Architect te Doetinchem

F. Willems Architect te Nijmegen

Adviseur cultuurhistorie Gelders Genootschap:

ir. M.A. van Bleek

mw. ing. B.T. Overbeek

Landschapsdeskundigen Gelders Genootschap:

mw. ir. A.G.S.M. Khom

mw. ing. C.M.H. Steentjes

Stedenbouwkundige Gelders Genootschap:

ir. J. Wabeke

Versie: 5 oktober 2016