Regeling vervallen per 06-01-2022

Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

Geldend van 22-12-2016 t/m 05-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016
Citeertitel Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016 
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Wet op de lijkbezorging
  3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016 06-01-2022 Nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 181373(21 december 2016)

Z87203 RD16-00185