Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting Oss 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting Oss 2017
Citeertitel Verordening Watertoeristenbelasting Oss 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Redactioneel en tarief

15-12-2016

Oss Actueel

G/SC/staf