Aanwijzing inzameldienst

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing inzameldienst

Aanwijzing inzameldienst

BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 oktober 2016,

gelet op artikel 7, lid 1 van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Heusden,

en overwegende dat het ontwerpbesluit van 19 juli 2016 tot het verlenen van een uitsluitend recht aan De Afvalstoffendienst voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken voor inspraak ter inzage heeft gelegen,

voorts overwegende dat binnen de inspraakperiode geen reacties op het ontwerpbesluit zijn ontvangen,

besloten:

 • ·

  als inzameldienst op grond van artikel 7, eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Heusden De Afvalstoffendienst aan te wijzen;

 • ·

  om op basis van dit besluit aan De Afvalstoffendienst een uitsluitend recht toe te kennen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van textiel, binnen het grondgebied van de gemeente Heusden;

 • ·

  dat het uitsluitend recht geldig is voor een periode van vijf jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding;

 • ·

  dat dit besluit in werking treedt op de eerstvolgende dag na bekendmaking daarvan.

namens het college van Heusden,

de secretaris,

a.i.

mr. H.J.M. Timmermans