Subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Capelle aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2017
Citeertitel Subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174487

846979