Verordening straathandel Den Haag 2017

Geldend van 19-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening straathandel Den Haag 2017
Citeertitel Verordening straathandel Den Haag 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp 14/2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-44170

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 154b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit aanwijzing locaties waar het met vergunning is toegestaan een standplaats in te nemen of te hebben

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2023 Art.1 en art. 5

07-09-2023

gmb-2023-399916

RIS315964
20-07-2023 19-09-2023 Art. 1

08-06-2023

gmb-2023-308573

RIS312624
17-06-2023 20-07-2023 Art. 12A en de bijlage als bedoeld in artikel 12A, tweede lid

08-06-2023

gmb-2023-264560

RIS315392
29-10-2020 17-06-2023 Art. 2 lid 1 en bijlage als bedoeld in art. 12A

07-10-2020

gmb-2020-279774

RIS303540
01-01-2019 29-10-2020 bijlage bij art. 12A

20-12-2018

gmb-2018-281086

RIS301155, 2018
01-01-2018 01-01-2019 12A bijlage

14-12-2017

Gemeenteblad 227993, 2017

RIS298442, 2017
01-01-2017 01-01-2018 12A met bijlage, 13A

15-12-2016

Gemeenteblad 182217, 2016

RIS295782, 2016
01-01-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling

17-11-2016

Gemeenteblad 168254, 2016

RIS295091, 2016