Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Onderbanken
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2021 Nieuwe regeling

03-03-2016

Staatscourant, 2016, 30344

Onbekend