Regeling vervallen per 28-12-2023

Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Geldend van 01-01-2017 t/m 27-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
Citeertitel Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 28-12-2023 Nieuwe regeling

24-11-2016

Gemeenteblad 7 december 2016

Onbekend