Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing

Geldend van 13-12-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing
Citeertitel Verordening rioolheffing gemeente Houten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.houten.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0321-2019-188_02.pdf

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 01-01-2020 artikel 6 (belastingtarieven)

06-11-2018

Gemeenteblad

BWV18.0319
22-12-2017 13-12-2018 Artikel 1 en artikel 6 (belastingtarieven)

07-11-2017

Gemeenteblad

BWV17.0298
22-12-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad

2016-069