Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent openbaar gemeente water Verordening openbaar gemeente water Delft

Geldend van 13-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent openbaar gemeente water Verordening openbaar gemeente water Delft
Citeertitel Verordening openbaar gemeentewater Delft 1996
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-60456

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 Scheepvaartverkeerswet, art. 31 Wet Woonwagens en woonschepen, art. 149 Gem.wet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad een wijziging van deze regeling vastgesteld die niet in het historisch overzicht is opgenomen. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2015, 68986.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2018 artikel 23

27-09-2018

gmb-2018-217507

3728616
29-07-2015 01-07-2015 13-10-2018 actualisering regeling

02-07-2015

Gemeenteblad, d.d. 28 juli 2015

Onbekend
22-01-2014 01-01-2015 actualisering regeling

19-12-2013

Elektronisch Gemeenteblad Delft 21 januari 2014, nr 2889

Onbekend
01-04-2009 22-01-2014 Onbekend

26-03-2009

Delft op zondag, 29 maart 2009

Onbekend