Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Eindhoven Centrum 2017-2021

Geldend van 17-08-2016 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Eindhoven Centrum 2017-2021
Citeertitel Verordening BI-zone Eindhoven Centrum 2017 - 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is ingetrokken door de Verordening BI-zone Eindhoven Centrum 2022-2026

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2016 01-01-2022 Intrekking "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Eindhoven Centrum 2016", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2015, met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

22-03-2016

Gemeenteblad van Eindhoven 2016, nr. 61

-