Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zon Eindhoven Centrum 2017-2021

Geldend van 17-08-2016 t/m 15-02-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zon Eindhoven Centrum 2017-2021
Citeertitel Verordening BI-zone Eindhoven Centrum 2017 - 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2016 16-02-2017 Intrekking "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Eindhoven Centrum 2016", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2015, met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

22-03-2016

Gemeenteblad van Eindhoven 2016, nr. 61

-