Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân

Geldend van 31-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân
Citeertitel Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie, economie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013, art. 1.3, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022 paragraaf 2.2, 2.3, artikel 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 3.1, 3.2, toelichting

22-03-2022

prb-2022-3631

1592619
14-02-2019 31-03-2022 artikel 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.4, 2.2.4, paragraaf 2.3, toelichting

05-02-2019

prb-2019-1071

1592619
05-11-2016 14-02-2019 Nieuwe regeling

01-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5936

GS-voorstel 1340178 (H8)