Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent (brom)fietshandhaving

Geldend van 10-11-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent (brom)fietshandhaving
Citeertitel Aanwijzingsbesluit (brom)fietshandhaving
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12456

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2015
  2. artikel 125 Gemeentewet
  3. artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2016 nieuwe regeling

01-11-2016

Gemeenteblad 2016, 155068

160017243