KGO-beleid "KGO-balansmodel"

Geldend van 14-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling KGO-beleid "KGO-balansmodel"
Citeertitel KGO-beleid "KGO-balansmodel"
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimeltijke ordening
  2. Omgevingsverordening Overijssel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2016 nieuwe regeling

06-07-2016

Rond Haaksbergen, 13 oktober 2016

Onbekend