Regeling vervallen per 01-01-2020

Werving- en selectieprocedure MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 19-04-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Werving- en selectieprocedure MijnGemeenteDichtbij

Werving- en selectieprocedure MijnGemeenteDichtbij

Vacature bepaling en voorbereiding van de werving

Vacature bepaling: beoordeel hoe de vacature eruitziet:

* Indien er vacatureruimte ontstaat eerst beoordelen of deze noodzakelijkerwijs moet worden ingevuld of dat (een gedeelte) kan worden toegevoegd aan de taakstelling.

* Kan de ruimte anders worden opgevuld dan via een vacature, bijvoorbeeld door het aanpassen of wijzigen van functie(s) en/of herverdeling van werk binnen het team?

* Is er ruimte ontstaan binnen de formatie of door een project?

* Is de ruimte structureel of tijdelijk?

* Bestaat de kans dat de functie gaat verdwijnen, zo ja, op welke termijn wordt dit verwacht?

* Toets of er een aanbesteding van toepassing is (alleen bij inhuur).

Team in samenwerking met programmamanager en

HR-consulent

Besluit tot openstellen vacature

* Beoordelen of een gerichte plaatsing in het kader van bedrijfsbelang van toepassing kan zijn (bijv. wegens taakstelling, duurzame inzetbaarheid, herplaatsing, loopbaanontwikkeling, (dreigende) arbeidsongeschiktheid).

* De OR wordt tijdig betrokken wanneer er een gerichte plaatsing plaats gaat vinden.

* Eventueel in overleg met de OR besluit tot gelijktijdig in- en extern uitzetten.

Directie besluit over openstelling na advies van

Programmamanager en

HR-consulent

Formuleren vacaturetekst

* Functieprofiel (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden).

* Functie-eisen (opleidingsniveau, vaardigheden, werkervaring).

* Persoonsprofiel (houding en gedrag).

* Rol in het team (evenwichtig team).

Team en

HR-consulent

Samenstelling selectiecommissie / rolverdeling

* De teamregisseur is de selectie coördinator.

* Benoem tenminste één collega die het team vertegenwoordigt in de selectiegesprekken.

* Bij functies vanaf schaal 10 en hoger maakt de programmamanager deel uit van de selectiecommissie (minimaal in de 2e ronde).

* Op aanvraag kan de HR consulent bij de tweede gespreksronde aansluiten.

Team

Interne werving

Vacatures worden eerst intern uitgezet voor vaste en tijdelijke medewerkers van MijnGemeenteDichtbij en medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en Ple1n. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de ontwikkelmogelijkheden van eigen medewerkers op een flexibele, creatieve en toekomstgerichte manier.

* Openstelling vacature via intranet binnen twee werkdagen door personeelsadministratie.

* Interne kandidaten kunnen solliciteren via www.werkeninnoordoostbrabant.nl (dit is de start van het digitale werving & selectieproces).

* Maximale reactie termijn: 5 werkdagen.

Flexibele krachten werkzaam voor MijnGemeenteDichtbij kunnen in deze fase ook solliciteren, maar deze sollicitaties worden in de wacht gezet totdat de procedure voor interne kandidaten is afgerond. Pas daarna worden deze sollicitaties behandeld.

Selectiecommissie en personeelsadministratie

Externe werving

Een vacature wordt extern opengesteld nadat de interne procedure volledig is afgerond. Dit houdt in dat kandidaten uit de interne procedure niet worden vergeleken met kandidaten uit de vervolgprocedure.

* De vacaturetekst wordt binnen 2 werkdagen na aanlevering gepubliceerd door de personeelsadministratie. De vacature wordt standaard geplaatst op www.werkeninnoordoostbrabant.nl en www.werkeninzuidoostbrabant.nl, de websites en de social media van de eigen gemeenten, intranet van de PLE1N gemeenten en het mobiliteitsnetwerk. Daarnaast per vacature beoordelen of en welke online vacaturesites doorplaatsing wenselijk is.

* Kandidaten kunnen solliciteren via www.werkeninnoordoostbrabant.nl.

* Maximale reactie termijn: 10 werkdagen.

Selectiecommissie en personeelsadministratie

Selectiegesprekken

* Selectiecommissie heeft toegang tot het platform ‘werkeninnoordoostbrabant’ en kan aangeven welke kandidaten ze willen uitnodigen voor een gesprek. De personeelsadministratie regelt afwijzingen en plant de eerste gesprekken in.

* Terugkoppeling aan kandidaten n.a.v. het eerste gesprek doet de selectie coördinator.

* De selectie coördinator selecteert en plant met de personeelsadministratie de tweede gespreksronde of assessment in.

* De selectie coördinator verzorgt terugkoppeling aan kandidaten n.a.v. tweede gesprekken.

Selectiecommissie / -coördinator en personeelsadministratie

Arbeidsvoorwaardengesprek

De selectie coördinator plant het arbeidsvoorwaardengesprek in. Bij het arbeidsvoorwaardengesprek is naast de HR-consulent ook de teamregisseur of de programmamanager aanwezig.

Teamregisseur / programmamanager en HR-consulent

Bijlage 1. Formulier voor jaarlijkse evaluatie werving & selectieprocedures

Formulier voor jaarlijkse evaluatie werving & selectieprocedures