Interne klachtenregeling gemeente Uitgeest 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Interne klachtenregeling gemeente Uitgeest 2017
Citeertitel Interne klachtenregeling gemeente Uitgeest 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hfst. 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Verordening Klachtenregeling gemeente Uitgeest .

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2016-189033

R2016.0099