Beleidsregel van de heffingsambtenaar van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent T-correctie Beleidsregels T-correctie 2016

Geldend van 18-11-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel van de heffingsambtenaar van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent T-correctie Beleidsregels T-correctie 2016
Citeertitel Beleidsregels T-correctie 2016
Vastgesteld door heffingsambtenaar
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7.5 lid 4 Waterwet
  2. artikel 122g Waterschapswet
  3. artikel 6.12 lid 5 Waterschapsbesluit
  4. artikel 9 Verordening zuiveringsheffing Waterschap De Dommel
  5. artikel 12 Verordening verontreinigingsheffing Waterschap De Dommel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Beleidsregels inzake de correctie op de gemeten vervuilingswaarde van een bedrijf indien deze in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of in belangrijke mate niet afbreekbare stoffen (T-correctie).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2016 nieuwe regeling

17-11-2016

Waterschapsblad, 17-11-2016

.