Financiële verordening provincie Zeeland 2017

Geldend van 24-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Financiële verordening provincie Zeeland 2017
Citeertitel Financiële verordening provincie Zeeland 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Provinciewet
  2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2021 01-01-2021 Art. 2.1.3, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 5.1 en toelichting

19-03-2021

prb-2021-2175

14654
01-01-2019 24-03-2021 Art. 2.2.1, 2.3.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, Bijlage I en toelichting

09-11-2018

prb-2018-8480

18926043
01-01-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

04-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 6084

16013967