Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Zeeland 2016

Geldend van 15-11-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Zeeland 2016
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Zeeland 2016
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Landschap
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4 en 5.5
  2. Provinciewet, art 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2016 Nieuwe regeling

04-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 6083

16008123